Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
Obmedzenie pohybu jedno- a dvojcentových mincí
Dátum: 20.6.2022

V súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dochádza s účinnosťou od 1. júla 2022 k zaokrúhľovaniu hodnoty nákupov s cieľom významne obmedziť obeh jedno- a dvojcentových mincí. Tieto mince aj naďalej zostanú zákonným platidlom, avšak matematicky sa zaokrúhli výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Na základe tejto zmeny sme pre našich zákazníkov pripravili aktualizáciu modulu Kasa systému SRS; usmernenie bolo sprístupnené zákazníkom na aktívnej ploche.