Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 29.6.2022 - .
Spať na prehľad
S modulom SSD (Systém schvaľovania dokumentov) môžete vykonávať aj fyzické inventúry tovarov
Dátum: 31.5.2022

Modul SSD je nadstavbou nad EIS SRS. S modulom SSD ako intranetovou aplikáciou je možné v organizácii zabezpečiť elektronizáciu rôznych procesov, podľa potreby danej organizácie. Jednou z mnohých možností využitia SSD je napríklad využitie pre vykonávanie fyzických inventúr tovarov v skladoch. Reálne sa inventúra týmto spôsobom robí s použitím mobilného terminálu ZEBRA TC s aplikáciou SSD, s prepojením na systém SRS. Jedná sa o praxou preverené stabilné riešenie, ktoré poskytuje správne a spoľahlivé výsledky.