Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.6.2022 - .
Spať na prehľad
Nová aktualizácia SRS k zmene sumy stravného je už našim zákazníkom k dispozícii
Dátum: 25.4.2022

S účinnosťou od 1. mája 2022 sa budú meniť sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Uvedená úprava vychádza z opatrenia č. 116/2022 Z. z. z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, platného od 7.4.2022. Príslušná aktualizácia IS SRS je už naším zákazníkom dostupná.