Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.3.2023 - .
Spať na prehľad
One Stop Shop (OSS) v IS SRS zapracované
Dátum: 4.4.2022

Pre subjekty, ktoré podliehajú osobitnej úprave dane One Stop Shop (OSS) sme do IS zapracovali funkcionalitu zahŕňajúcu danú oblasť, a to podľa schémy pre Úniu.