Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 3.10.2023 - .
Spať na prehľad
Nová funkcionalita v programe SSD
Dátum: 28.9.2021

Systém schvaľovania dokumentov (SSD) bol rozšírený o novú funkcionalitu evidencie interných smerníc a predpisov. V rámci novej agendy prebieha samotné schvaľovanie, verziovanie a on-line oboznamovanie zamestnancov s novými smernicami. Agenda zefektívni prácu aj pri oboznamovaní sa so smernicami pri nástupe nového  zamestnanca. Evidencia interných smerníc a predpisov je intuitívny a spoľahlivý on-line nástroj na zabezpečenie firemných schvaľovacích procesov.