Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 24.7.2019 - .
Spoločnosť
Spať na prehľad

Pre klientov je pripravená aktualizácia modulu Mzdy v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktorá obsahuje:

  • novú sumu minimálnej mzdy

  • novú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumu daňového bonusu

  • nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend

  • nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

  • aktualizované tlačivá Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2019

  • nový export pre Vykazovanie práce zaradenej do kategórie 2 na Úrad pre verejné zdravotníctvo, ktorý je potrebné predložiť do 15.1.2019