Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .
Quick support

Nasledujúcom období sa môžete tešiť na ďalšie školenia. Viac informácií.

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Modul Dochádzka


Viete ako efektívne spracovať dochádzku? S jednotlivými možnosťami Vás oboznámime na našom školení k modulu „DOCHÁDZKA“, prejdeme si jednotlivé činnosti, ktoré je možné realizovať v module a dozviete sa o ďalších zaujímavostiach a možnostiach, ktoré ponúka modul. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

  • Nastavenie dochádzky
  • Evidencia dochádzky
    • Dochádzkový terminál
  • Kontrola Dochádzky
  • Zmenové kalendáre
  • Mobilná dochádzka
  • Prenos údajov do miezd
  • Diskusia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.


Termín školenia:

Počet voľných miest: 13

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.