Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Quick support

Nasledujúcom období sa môžete tešiť na ďalšie školenia. Viac informácií.

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Štatistiky v Mzdách SRS®


Agenda vytvárania štatistík ako s ňou pracovať ako si upraviť nastavenie a ako vygenerovať výkazy. V rámci školenia sa dozviete veľa zaujímavostí. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

  • Štatistiká – potrebné nastavenia
  • Štatistiká šablóny
  • Generovanie výkazov štatistík
  • Čo robiť, keď si neviem rady?
  • Diskusia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.


Termín školenia:

Počet voľných miest: 11

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.