Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Quick support
Modul Dochádzka

20.6.2024

o 9:00

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Upomienky, Zápočty a Penalizácia v SRS®


Viete ako funguju agendy Upomienky, Zápčty a Penalizácia? Školenie Vám poskytne komplexný prehľad ako začleniť efektívne dané agendy do Vašej bežnej rutinný. Prejdeme si procesy nastavovania, generovania a zasielania Upomienok, zapoctova alebo ako správne vygenerovať penalizačné faktúry. V rámci školenia sa dozviete veľa zaujímavostí. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 • Generovanie upomienok
 • Prehľad upomienok
 • Text na upomienke
 • Export upomienok do PDF a MS Word
 • Odoslanie upomienok e-mailom
 • Návrh zápočtu
 • Protokol o zápočte
 • Nastavenie potrebné pri realizácii zápočtu
 • Nastavenie údajov potrebných pre penalizáciu pohľadávok
 • Podklad pre penalizáciu
 • Generovanie návrhov na penalizáciu
 • Čo robiť, keď si neviem rady?
 • Diskusia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.


Termín školenia:

Počet voľných miest: 11

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.