Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Quick support

Nasledujúcom období sa môžete tešiť na ďalšie školenia. Viac informácií.

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Evidencia majetku a odpisov


Viete ako jednoducho sa dá začať pracovať s modulom Evidencia majetku a odpisov, prejdeme si proces evidencii majetku a odpisov, a pozrieme sa komplexne na pracu s danou agendou. Dozviete sa o ďalších zaujímavostiach a možnostiach ako efektívne použiť modul Evidencia majetku a odpisov. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 • Inventárna karta majetku
 • Klonovanie inventárnej karty majetku
 • Hromadné zmeny údajov na inventárnych kartách majetku
 • Prevod majetku na iné stredisko/ miestnosť / zamestnanca/ účet
 • Prehľady majetku
 • Generovanie účtovných a daňových odpisov majetku
 • Zaúčtovanie odpisov
 • Zrušenie zaúčtovania odpisov
 • Zrušenie vygenerovaných účtových a daňových odpisov
 • Hromadné vyradenie majetku
 • Účtovné skupiny majetku
 • Odpisový plán
 • Čo robiť, keď si neviem rady?
 • Diskusia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.


Termín školenia:

Počet voľných miest: 5

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.