Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .
Quick support

Nasledujúcom období sa môžete tešiť na ďalšie školenia. Viac informácií.

Uzávierka v SRS a nové účtovné obdobie


Školenie je určené najmä pre podnikateľský sektor.

Viete ako Vám dokáže SRS® uľahčiť prácu pri spracovaní Uzávierkových prácach funkcionalitách a možnostiach sa dozviete na našom školení. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 • Na čo si dať pozor pri vytváraní účtovného rozvrhu (nastavenie účtu).
 • Nastavenie navádzania účtov účtovnej osnovy do výkazu súvaha a výkaz ziskov a strát.
 • Nastavenie vzorcov vo výkaze súvaha a výkaze ziskov a strát.
 • Kurzové rozdiely v banke a pokladnici k 31.12.
 • Výpočet a nastavenie koeficientu DPH.
 • Generovanie uzávierkových a otváracích dokladov.
 • Export súvahy a výkazu ziskov a strát do XML formátu.
 • Daňové priznanie pre DPPO v module podvojného účtovníctva.
 • Daňové priznanie pre Daň z motorových vozidiel v module podvojného účtovníctva.
 • Otvorenie nového účtovného obdobia.
 • Nastavenie nových číselných radov pre nové účtovné obdobie.
 • Zostavy súvisiace s uzatváraním a otváraním účtovného obdobia.
 • Diskusia.

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude dňa 7.12.2022 zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk


Termín školenia:

Počet voľných miest: 2

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.