Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 30.1.2023 - .
Quick support
Zvýhodnená cena za 5 školení

31.1.2023

o 9:00

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Inventúra v skladoch po novom (Sklady.Net) a Mobilný skladník (SSD)


Toto školenie je určené pre Vás všetkých, ktorí sa chcete dozvedieť, ako sa dá rýchlo a efektívne s využitím SRS® naskladniť či vyskladniť tovar zo skladu, alebo vykonať a spracovať inventúra tovarov na sklade. Tieto témy budú prezentované vo vzťahu k modulu Sklady.Net a k modulu SDD - Mobilný skladník.

Predmetom školenia:

  • Inventúra v Sklad.Net po novom
  • Inventúra prostredníctvom Fyz. Príjmu – SSD + Net
  • Fyzický príjem tovaru – SSD + Net
  • Fyzický výdaj tovaru – SSD + Net
  • Čo robiť, keď si neviem rady?
  • Diskusia
Dátum 6.10.2022
Čas 9:00 - 11:00
Cena 60 €

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.


Termín školenia:

Počet voľných miest: 30

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.