Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 7.12.2022 - .
Quick support
Uzávierka v SRS a nové účtovné obdobie

8.12.2022

o 9:00

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Zvýhodnená cena za 4 školenia


Po obdržaní Vašej objednávky Vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a následne sa budete môcť postupne prihlásiť na Vami vybrané školenia z našej ponuky. Plánované školenia si viete pozrieť na stránke www.emel.sk. V aktuálnomčase budú zobrazené k týmto školeniam aj informacie na aktívnej ploche v moduloch SRS®.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk


Termín školenia:

Počet voľných miest: 49

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

200,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.