Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 7.12.2022 - .
Quick support
Uzávierka v SRS a nové účtovné obdobie

8.12.2022

o 9:00

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Zoznámte sa s modulom Mzdy


Viete ako jednoducho sa dá začať pracovať s modulom Mzdy, prejdeme si proces spracovania od príjmu zamestnanca s nadväznosťou na všetky procesy súvisiace s prihlásením a mesačným spracovaním o tom a o ďalších zaujímavostiach a možnostiach sa dozviete na našom školení. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

  • Zaevidovanie zamestnanca
  • Zaevidovanie pracovného pomeru
  • Generovanie Oznámenia zamestnávateľa na Zdravotnú poisťovňu
  • Generovanie Registračného listu na Sociálnu poisťovňu
  • Mesačné spracovanie miezd
  • Kontroly pred poslaním výkazu
  • Generovanie mesačného výkazu do SP, ZP a DU
  • Tvorba príkazov na úhradu
  • Čo robiť, keď si neviem rady?
  • Diskusia

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude dňa 7.9.2022 zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk


Termín školenia:

Počet voľných miest: 24

Miesto konania:

MS Teams

Účastnícky poplatok na osobu:

60,00 €

S potvrdením prihlášky obdržíte platobné inštrukcie.