Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .
Quick support

Nasledujúcom období sa môžete tešiť na ďalšie školenia. Viac informácií.

Momentálne nie su žiadne aktívne dotazníky.

Dotazník ku školeniu: Ročné zúčtovanie a Daňové hlásenie v SRS®


Vážený zákazník,

dostáva sa Vám do rúk dotazník, v ktorom Vás prosíme o objektívne posúdenie činnosti a kvality realizovaného Workshopu našou spoločnosťou. Vzhľadom na to, že sú neustále kladené vyššie a vyššie požiadavky na kvalitu všetkých činností, prostredníctvom tohto dotazníka by sme chceli vedieť či a s akými nedostatkami sa stretáva náš zákazník, a kde sú možnosti zlepšovania. Vyplnenie dotazníka zaberie len niekoľko minút a pri jeho vypĺňaní Vás prosíme o dôslednosť a objektívnosť, pretože možno práve Vaše informácie a Váš názor pomôže pri zlepšení kvality našich služieb. Vaša spolupráca pri vyplnení predloženého dotazníka je neoceniteľná a pomôže nám odstrániť nedostatky a odhaliť naše slabé stránky, ktoré by mohli ovplyvňovať výsledky práce našich pracovníkov a úroveň poskytovaných služieb. Vaše názory, prípadné návrhy a pripomienky budú slúžiť ako podklad pre neustále zlepšovanie Vašej spokojnosti s nami poskytovanými službami. Dotazník obsahuje 5 otázok, ktoré si, prosím, starostlivo prečítajte a vyplnené odpovede prosím zašlite pomocou tlačodla v dolnej časti tohto dotazníka.

Všetky informácie z dotazníka budú dôverné.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc a veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí zvýšiť úroveň a kvalitu našej práce a prispieť tým k Vašej spokojnosti.

Naplnilo školenie: "Ročné zúčtovanie a Daňové hlásenie v SRS®" vaše očakávania?

Ktoré témy zo školenia vás najviac zaujali?

Aký prínos mali pre Vás informácie k vybraným tematickým okruhom?

Ako hodnotíte školenie ( odbornosť výkladu, forma prednášky, prístup školiteľa)?

Odkliaľ ste sa o školení dozvedeli? (webová stránka, facebook, instagram, informačný email, v programe SRS, alebo z telefonickej komunikácie s pracovníkom spoločnosti Emel Bratislava, s.r.o.)