Aktuality

1
12.12.2017
V súčasnosti prebieha proces overovania zhody IS SRS s IS „Bezpe...
2
4.12.2017
ERP SRS® je integrovaný na informačný systém Centrálny register ...
3
29.11.2017
Naša spoločnosť úspešne absolvovala dozorný audit systému manažé...
4
13.11.2017
V októbri 2017 sa uskutočnilo stretnutie s ministrom egyptskej v...
Partneri