10.7.2018
V mesiacoch apríl – jún 2018 prebehlo testovanie batérie BE v rámci plnej  prevádzky solárnej elektrárne v Českej republike. Tes...
2.7.2018
Vo štvrtom júnovom týždni bol v spoločnosti EMEL BRATISLAVA dokončený účtovný audit. ...
28.6.2018
V treťom júnovom týždni bol v spoločnosti EMEL energy a.s. dokončený účtovný audit. ...
18.6.2018
Spoločnosť Emel Bratislava získala Osvedčenie o zhode Informačného systému Fakturácia na ZP pre integrované procesy s Národným c...
8.6.2018
Mesiac máj 2018 bol obdobím, počas ktorého sa vo FVE Polešovice vyrobilo najviac elektrickej energie za mesiac za celé obdobie p...