21.5.2018
V uplynulom týždni sme u klienta úspešne nasadili aktualizáciu aplikácie na anonymizáciu, ktorá súvisí s realizáciou zmien pre D...
27.4.2018
GDPR v SRS® Dňom 25.5.2018 nadobudne platnosť nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov  ktorého cieľom je chráni...
16.4.2018
Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. v spolupráci s partnerom zo zahraničia testuje možnosti riadenia procesov nabíjania a vybíjan...
9.4.2018
Prebehla aktualizácia modulu Konosolidovanej závierky pre štátnu a verejnú správu. Konsolidovaná účtovná závierka je súhrn úč...
3.4.2018
Pripravili sme pre Vás rozsírenie modulu Majetok o jeho webovú aplikaciu eMajetok a aplikáciu do zariadení pre inventarizáciu ma...