Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 1.10.2022 - .
Spať na prehľad
Väčšie možnosti cenotvorby pre predaj tovarov a služieb v SRS
Dátum: 5.9.2022

V module Sklady a predaj je obsiahnutá široká škála možností cenotvorby, ktorá je potrebná pre flexibilné reagovanie pri dnešnom obchodovaní. Jednou z významných častí pre cenotvorbu je agenda - tzv. „obchodné prípady“. Túto časť SRS sme rozšírili o ďalšie funkcionality a pripravili našim zákazníkom nástroj pre tvorbu cien s ešte rozsiahlejšou variabilitou.

DCH