Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.6.2022 - .
Spať na prehľad
Systém SRS dokáže zefektívniť schvaľovacie procesy. Riešením je modul SSD.
Dátum: 23.5.2022

V účtovníctve, v personalistike, v registratúre, pri procesoch v sklade a v mnohých iných oblastiach je často potrebné schvaľovanie alebo vyjadrenie od kompetentných osôb. Trocha skôr narodení si ešte pamätajú, ako putovala papierová faktúra či žiadanka z kancelárie do kancelárie kvôli podpisom a odtlačkom pečiatok. Toto sa dnes už môže robiť inak – prostredníctvom moderných softvérových riešení, z ktorých jedno bolo vyvinuté i u nás v EMEL-i. Jedná sa o Systém schvaľovania dokumentov (SSD) a je nadstavbou nad EIS SRS. Prostredníctvom SSD je možné štandardizovať a urýchľovať procesy vo firme. Viac informácií o SSD sa môžete dozvedieť na našej stránke http://www.emel.sk/sk-sk/tag/produkty/srs-ekonomicky-software/o-produkte/modul-system-schvalovania-dokumentov.