Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.6.2022 - .
Spať na prehľad
SRS – dobrý pomocník pri riadení financií v rozpočtových organizáciách
Dátum: 10.5.2022

Informačný systém SRS je už viac než desaťročie používaný v organizáciách verejnej správy – v obciach a mestách. Tieto subjekty riadia a spravujú aj im podriadené organizácie, z ktorých každá musí viesť okrem iného i vlastnú ekonomickú agendu.

SRS je ekonomickým systémom, ktorý obsahuje nástroje pre efektívne a prehľadné riadenie podriadených organizácií mestom alebo obcou v oblasti financií a rozpočtu ako jednotlivo - so zameraním na konkrétnu organizáciu, tak i komplexne - z pohľadu na celkové financie spravované úradom.

SRS je účinným nástrojom, ktorý dokáže poskytnúť reálny prehľad o hospodárení, informácie o tom v akej oblasti je možné usporiť, či ktorú oblasť treba podporiť viac. Dokáže poskytnúť správne informácie.

Mať správne informácie v správnom čase je predpokladom správnych rozhodnutí.