Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.8.2022 - .
Spať na prehľad
EIS SRS® - úspešná súčasť integrovaného informačného systému mesta
Dátum: 11.1.2022

SRS® je už niekoľko rokov súčasťou integrovaného informačného systému  mesta Dubnica nad Váhom (IISM). V systéme je kompletne obsiahnutá registratúrna, účtovnícka, rozpočtová, majetková i mzdová agenda, správne agendy a potrebné registre. IISM je prepojený na celoštátne informačné systémy. Prostredníctvom geoinformačného systému môže mestský úrad publikovať rôzne dáta a použiť ich pre vytvorenie analýz. Podľa vyjadrenia primátora mesta Mgr. et Mgr. Petra Wolfa systém pomáha k správnemu rozhodovaniu v prospech obyvateľov mesta. Začiatkom roka 2020 prešli aj podriadené organizácie mesta na EIS SRS® a rovnaký II MIS, čo umožnilo mať v reálnom čase aktuálne informácie o hospodárení organizácií a flexibilne reagovať opatreniami tak, aby rozpočet mesta a jeho organizácií bol prinajmenšom vyvážený až prebytkový. Týmto došlo už v prvom roku k úspore viac ako 400.000 eur, ktoré boli následne využité pre rozvoj mesta.