Spoločnosť
Spať na prehľad

Spoločnosť Emel Bratislava získala Osvedčenie o zhode Informačného systému Fakturácia na ZP pre integrované procesy s Národným centrom zdravotníckych informácii.