Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 30.1.2023 - .

Školenie je určené najmä pre rozpočtové organizácie.

Viete, ako Vám dokáže SRS® uľahčiť činnosti pri uzávierkových prácach? O týchto možnostiach sa dozviete na našom školení, na ktorom Vám ukážeme, ako efektívne pracovať so systémom a ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia bude:

 • Postup zostavenia a generovania výkazov za 4Q/2022.
 • Nastavenie navádzania účtov účtovnej osnovy do výkazu súvaha a výkaz ziskov a strát.
 • Nastavenie vzorcov vo výkazoch (FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04, Súvaha, výkaz ziskov a strát).
 • Generovanie uzávierkových a otváracích dokladov pre rozpočtové organizácie.
 • Príprava a export návrhu rozpočtu do RIS-SAM.
 • Úpravy schváleného rozpočtu.
 • Zobrazovanie údajov v prehľade čerpania rozpočtu.
 • Zoskupovanie údajov v prehľade čerpania rozpočtu.
 • Zloženia čerpania rozpočtu.
 • Zmena zaúčtovania dokladu v prehľadoch čerpania rozpočtu.
 • Otvorenie nového účtovného obdobia.
 • Nastavenie nových číselných radov pre nové účtovné obdobie.
 • Zostavy súvisiace s uzatváraním a otváraním účtovného obdobia.
 • Diskusia.
Dátum 12.01.2023
Čas 9:00 - 11:00
Cena 60 €
Registrácia Registrácia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.