Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .

Viete ako funguju dohody v SRS, prejdeme si proces od zaevidovania dohody, upozornime na špecifiká, ako prihlásiť dohodarov a ako správne nastaviť pracovný pomer. V rámci školenia sa dozviete veľa zaujímavostí. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 • Na čo si dať pozor pri vytváraní Účtovného rozvrhu
 • Cudzie meny
 • Pokladnica
 • Banka
 • Interné doklady
 • Pohľadávky a záväzky
 • Opravné položky a rezervy
 • Účtovná závierka – Daňové priznanie pre Daň z príjmov
 • Daňové priznanie pre Daň z motorových vozidiel
 • Nastavenia pre nový rok
 • Diskusia
Dátum 14.12.2023
Čas 9:00 - 11:00
Cena 60 €
Registrácia
(Spustená od 4.12.2023)
Registrácia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.