Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 30.1.2023 - .

Školenie je určené najmä pre podnikateľský sektor.

Viete ako Vám dokáže SRS® uľahčiť prácu pri spracovaní Uzávierkových prácach funkcionalitách a možnostiach sa dozviete na našom školení. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 • Na čo si dať pozor pri vytváraní účtovného rozvrhu (nastavenie účtu).
 • Nastavenie navádzania účtov účtovnej osnovy do výkazu súvaha a výkaz ziskov a strát.
 • Nastavenie vzorcov vo výkaze súvaha a výkaze ziskov a strát.
 • Kurzové rozdiely v banke a pokladnici k 31.12.
 • Výpočet a nastavenie koeficientu DPH.
 • Generovanie uzávierkových a otváracích dokladov.
 • Export súvahy a výkazu ziskov a strát do XML formátu.
 • Daňové priznanie pre DPPO v module podvojného účtovníctva.
 • Daňové priznanie pre Daň z motorových vozidiel v module podvojného účtovníctva.
 • Otvorenie nového účtovného obdobia.
 • Nastavenie nových číselných radov pre nové účtovné obdobie.
 • Zostavy súvisiace s uzatváraním a otváraním účtovného obdobia.
 • Diskusia.
Dátum 8.12.2022
Čas 9:00 - 11:00
Cena 60 €
Registrácia Registrácia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.