Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .

Praktický prehľad povinností, ktoré vzniknú mzdovej účtovníčke pri nástupe resp. odchode zamestnanca z pohľadu systému SRS. Kde Vám ukážeme ako efektívne pracovať so systémom ako z neho vyťažiť maximum.

Predmetom školenia:

 1. Nástup zamestnanca z pohľadu SRS
  • Vyhotovenie pracovno-právnych dokumentov ako na pracovnu zmluvu v SRS
  • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu, odvodovej výnimky či odpočítateľnej položky
   • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu – ak si chce zamestnanec uplatňovať mesačne nezdaniteľnú časť alebo daňový bonus na dieťa;
   • oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – ŠTUDENTI) k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, ak si chce študent uplatniť odvodovú výnimku z dôchodkového poistenia;
   • oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona o sociálnom poistení – ak si chce dôchodca uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia;
   • oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku – ak si chce zamestnanec uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.
  • Registračné povinnosti v Sociálnej poisťovni pri prijatí zamestnanca
  • Registračné povinnosti v Zdravotnej poisťovni pri prijatí zamestnanca
  • Ine dokumenty:
   • Dohoda o elektronickom doručovaní
   • Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie
   • Dohoda o hmotnej zodpovednosti, o zrážkach zo mzdy, o dočasnom pridelení
 2. Výtup zamestnanca z pohľadu SRS
  • Dohoda o skončení pracovného pomeru
  • Vysporiadanie finančných nárokov v najbližšom výplatnom termíne:
   • Mzda
   • Nevyčerpaná dovolenka
   • Odstupne, odchodné
  • Vydanie potvrdení:
   • Zápočtový list
   • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
  • Povinnosti voči inštitúciam SP a ZP:
   • Odhlášky SP a ZP
   • ELDP SP
  • Likvidácia osobných údajov
Dátum 16.11.2023
Čas 9:00 - 11:00
Cena 60 €
Registrácia
(Spustená od 6.11.2023)
Registrácia

Počas školenia bude možné zadávať písomné otázky, ktoré budú priebežne zodpovedané. Po skončení školenia automaticky obdržíte odkaz na záznam zo školenia, ktorý bude platný 14 dní. Školenie bude viesť náš odborný konzultant.

Po obdržaní prihlášky vám vystavíme zálohovú faktúru s platobnými inštrukciami a po pripísaní úhrady na náš účet vám bude zaslaný link na MS Teams, kde prebehne školenie.

Prípadné otázky posielajte na skolenia@emel.sk.