HVB Bank Slovakia, a.s. – oddelenie monitoringu trhových rizík